Szanowni Państwo !
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Techmex” Krzysztof Głowacz z siedzibą w Kielcach funkcjonuje na rynku polskim od kwietnia 2002 roku. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce zajmuje się kompleksową budową i wyposażeniem kancelarii niejawnych. Jest w stanie zrealizować każde przedsięwzięcie, począwszy od fazy projektowania, poprzez kompletację dostaw, a na wykonawstwie kończąc.
W czasie tych kilkunastu lat działalności firma nasza zrealizowała kilkadziesiąt przedsięwzięć „pod klucz”. Jednym z bardziej spektakularnych osiągnięć było dostosowanie kancelarii tajnej i kryptograficznej JW 2474 w Białobrzegach, kancelarii kryptograficznej w Dowództwie Wojsk Lądowych, cyklu bezpieczeństwa w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu do wymagań NATO i ustawowych, potwierdzone właściwym certyfikatem.

W celu ochrony informacji, powołany został pion Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych, który jest gwarantem zachowania pełnego bezpieczeństwa przekazanych nam informacji. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w firmie „Techmex” posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „zastrzeżone”„poufne” i „tajne”. Produkty, oraz usługi które oferuje firma „Techmex” charakteryzują się najwyższą jakością, oraz posiadają, wszelkie możliwe certyfikaty. Mając nadzieję na szeroko rozumianą współpracę pragnę zapewnić, że ja oraz moi pracownicy dołożymy wszelkich starań aby współpraca z moją firmą była dla Państwa jak najbardziej korzystna.

Kielce dnia 30.12.2008.
Krzysztof Głowacz